Firmamassage ordning

Hvorfor en massageordning?

Regelmæssig massage afhjælper og forebygger diverse problemer i bevægeapparatet og dermed øges produktiviteten hos den enkelte medarbejder i form af større velvære, større motivation, mindre stress og dermed lavere sygefravær.

Mange sygedage i den vestlige verden skyldes muskelspændinger og deraf følgende hovedpine og rygsmerter. Mange tror, det er normalt at have ondt i ryg eller hoved efter en travl dag på jobbet. Det mener jeg ikke. jeg ser smerter som et signal fra kroppen, og de skal derfor aldrig accepteres som værende noget varigt og blivende.

 

MASSAGE HOS SEBKA

Er I få medarbejdere, eller bor I tæt på, kan I komme her i klinikken Toftevænget 12, Kyndby, 3630 Jægerspris. Hér bestemmer I selv, hvor ofte I vil komme. I ringer og vi aftaler tid.

MASSAGE HOS JER

En ordning i jeres virksomhed forudsætter minimum 3 timers behandling. Og gerne i Københavnsområdet.
I betaler kun for massagen – ikke for briks, pause osv.
jeg opsætter briks, og i det daglige sørger jeg for lagner, olier, musik osv. I skal stille et egnet lokale samt håndvask og toilet til rådighed.

Finansiering – 2 muligheder

En sundhedsordning er skattefri for medarbejdere og arbejdsgiveren.  
Sundhedsydelser er fradragsberettigede for arbejdsgiveren og kan modtages skattefrit af medarbejderen, så længe udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik (alle medarbejdere i samme gruppe/afdeling skal have fået tilbudt at være med i ordningen). Sundhedsordninger så som massage, akupunktur, zoneterapi, fysioterapi, kiropraktik kan modtages skattefrit af medarbejderen, når der er tale om behandling, lindring eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader.

Massage betalt ved bruttolønsnedgang
Udgiften til selve behandlingen betales af den enkelte medarbejder ved bruttoløntræk. Lønnedgangen vil være et konstant fastsat beløb, der svarer til det antal behandlinger, som den enkelte medarbejder ønsker pr. måned. Kontantlønnedgangen vil være uafhængig af, om medarbejderen benytter tilbuddet den pågældende måned eller ej.

Massage på arbejdspladsen betalt ved kontantløns-nedgang

Læs på SKATs side hér